Dbamy o przyjazną i serdeczną atmosferę zabawy i nauki dzieci.

Jesteśmy przedszkolem o profilu artystyczno-teatralnym

Tworzymy miejsce, w którym kultura i sztuka ma dotrzeć do każdego malucha, ale nie po to, aby stał się artystą , lecz po to, aby rozpalać w maluchu różne artystyczne pragnienia.

Niepubliczne Przedszkole “Akademia Małych Odkrywców”

to przedszkole przyjazne dla dzieci szukających wciąż nowych pomysłów na zabawę, odkrywających siebie, swoje talenty i uzdolnienia. AMO to miejsce dla dzieci ciekawych świata a także dla dzieci, które jeszcze nie mają odwagi samodzielnie poznawać i odkrywać swojego otoczenia.

Program dydaktyczny przedszkola oraz zajęcia dodatkowe gwarantują dzieciom wszechstronny rozwój, odkrywanie swoich dobrych stron oraz poznawanie świata – czasem w niekonwencjonalny sposób.

KADRA PRZEDSZKOLA

 

Tworzy ją zespół młodych, wykształconych, kreatywnych pełnych pasji i ciepła nauczycieli dbających o przyjazną atmosferę w przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. W swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie

W każdej grupie wiekowej pracuje dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Wszyscy nauczyciele pracujący w AMO posiadają wymagane przez MEN uprawnienia zawodowe niezbędne do pracy w placówka przedszkolnych. W swojej pracy realizują program edukacyjny zgodny z nową podstawą programową.

W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi wchodzą również doświadczeni specjaliści z różnych dziedzin: psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, dietetyk.

Psycholog

Fizjoterapeuta

Logopeda