NASZE PRZEDSZKOLE TO PLACÓWKA Z PASJĄ WE WSZYSTKICH
OBSZARACH EDUKACYJNYCHnDOSTOSOWANYCH INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO DZIECKA

MAŁE GRUPY GWARANTUJĄ SUKCES WSZELKICH ODDZIAŁYWAŃ

W ramach czesnego zapewniamy

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka w ramach podstawowej oferty edukacyjnej wykorzystujemy programy, które są zgodne z nową „Podstawą programową”
– Program wychowania przedszkolnego „Dziecko w swoim Żywiole” Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Kucharska, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos, wyd. Nowa Era.

– Program Edukacji Matematycznej- Dziecięca Matematyka autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
– Program Edukacji Polonistycznej – „Odimienna Nauka Czytania” I. Majchrzak

  • Profesjonalną opiekę pedagogiczną przez  10 godzin dziennie. Przedszkole czynne od 07:00 – 17:00.

 • Zajęcia rytmiczno – muzyczne

 

  • Zumba
  • Fitness terapeutyczny
  • Szachy
  • Sensoplastyka
  • Przedszkoliada
  • Doświadczenia
  • Zajęcia warsztatowe  dla rodziców i dzieci
  • Zajęcia otwarte dla rodziców
  • zajęcia z j. angielskiego
  • zajęcia gimnastyczne  i zabawy ruchowe (w ramach zajęć grupowych)
  • zajęcia plastyczne i ogólno artystyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych i materiałów
  • zajęcia z książką (codzienne czytanie dzieciom bajek) – akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
  • spotkania z teatrem – spektakle organizowane z udziałem teatrów z kraju
  • teczka przedszkolaka z pracami dzieci

 • wspólne obchodzenie świąt i różnych uroczystości
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

 

Nasze codzienne zajęcia

  • Program edukacyjno – wychowawczy w naszym przedszkolu jest realizowany zgodnie z wytycznymi z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  • Aby w pełni realizować proces dydaktyczno – wychowawczy z korzyścią dla rozwoju naszych wychowanków, korzystamy z programów edukacyjnych dopuszczonych i pozytywnie zaopiniowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  • W Przedszkolu realizujemy alternatywne metody edukacyjne w zależności od potrzeb edukacyjnych dzieci.

Dodatkowo w tym celu wykorzystujemy

 • elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • elementy metody Marii Montessori
 • elementy pedagogiki zabawy „Klanza”
 • elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • elementy metody kinezjologii edukacyjnej
 • autorskie programy edukacyjno-wychowawcze opracowane przez nauczycieli przedszkola.

W ofercie naszego przedszkola znajdziesz także:

 • zajęcia logopedyczne: grupowe i indywidualne
 • zajęcia artystyczne z elementami teatrzyku dziecięcego
 • elementy muzykoterapii
 • klubik małych artystów
 • improwizację taneczną
 • zajęcia umuzykalniające z rytmiką
 • warsztaty z psychologiem dla dzieci i rodziców
 • język angielski
 • religię dla chętnych
 • zajęcia na basenie – zabawy w wodzie dla 4-5 latków
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • W naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zajęcia we wszystkich grupach rozwijały wyobraźnię, pomysłowość i kreatywność. Dzięki temu nasze przedszkolaki stają się bardziej samodzielne, zdobywają umiejętności radzenia sobie w najróżniejszych sytuacjach, wykazują własną inicjatywę.

  Pragniemy aby poprzez naukę i zabawę w akademii maluchy otworzyły się na otaczający świat, umiały dokonywać samodzielnych wyborów, rozwinęły sprawność i radość odkrywania tego co nowe i nieznane oraz zdobyły umiejętność samodzielnej nauki.

Imprezy okolicznościowe w przedszkolu

 • Ognisko Integracyjne
 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Nocowanki w Przedszkolu – 2 razy w roku szkolnym
 • Dzień Św. Andrzeja w formie zabaw i gier
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Zabawa karnawałowa,
 • Dzień Mamy i Taty,
 • Zakończenie roku szkolnego

Zajęcia adaptacyjne

 • zajęcia logopedyczne: grupowe i indywidualne
 • zajęcia artystyczne z elementami teatrzyku dziecięcego
 • elementy muzykoterapii
 • klubik małych artystów
 • improwizację taneczną
 • zajęcia umuzykalniające z rytmiką
 • warsztaty z psychologiem dla dzieci i rodziców
 • język angielski
 • religię dla chętnych
 • zajęcia na basenie – zabawy w wodzie dla 4-5 latków
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • W naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zajęcia we wszystkich grupach rozwijały wyobraźnię, pomysłowość i kreatywność. Dzięki temu nasze przedszkolaki stają się bardziej samodzielne, zdobywają umiejętności radzenia sobie w najróżniejszych sytuacjach, wykazują własną inicjatywę.

  Pragniemy aby poprzez naukę i zabawę w akademii maluchy otworzyły się na otaczający świat, umiały dokonywać samodzielnych wyborów, rozwinęły sprawność i radość odkrywania tego co nowe i nieznane oraz zdobyły umiejętność samodzielnej nauki.