ROZKŁAD DNIA

7.00 – 8.20 – „schodzenie się dzieci”

Bardzo ważny czas na indywidualną aktywność z materiałami i pomocami dostępnymi w sali pod opieką dwóch wykwalifikowanych wychowawców. W tych godzinach dzieci są w stanie przyswoić najwięcej informacji i najdłużej skupić uwagę. Pomoce dzieci wybierają same w zależności od swoich zainteresowań i możliwości w danym dniu.
„Wiadomości” – Czas na podzielenie się tym, co dla każdej osoby w grupie ważne w danym dniu. Dzieci mogą opowiedzieć, czego ciekawego się nauczyły podczas pracy własnej, albo co radosnego (bądź przykrego) je spotkało lub spotka w najbliższym czasie. Jest to bardzo lubiany punkt dnia, dzieci uczą się wypowiadać, nazywać swoje uczucia, ale także słuchać innych i czekać na swoją kolej głosu.

8:20 – 8:40 – zabawy poranne – ruchowe

8.40 – 9.00 – przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne

9:30 – 11:45 – zabawy swobodne i zorganizowane, zintegrowana działalność edukacyjna w grupie, praca indywidualna, zabawy w ogrodzie (w

zależności od pogody)

11:45 – ok. 12:00 – Przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:30 – Obiad

12:30 – 13:00 – odpoczynek, relaksacja.

13:00 – 14:15 – zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku

                             przedszkolnym.

14:15 – 14:30 – przygotowanie do posiłku, czynności higieniczne.

14:30 – 14:45 – podwieczorek

15:00 – 17:00 – zabawy dowolne wg zainteresowań, kontynuacja działalności edukacyjnej, zajęcia dodatkowe, zajęcia indywidualane i

  w małych zespołach, zabawy w ogrodzie (w zależności od pogody), rozchodzenie się dzieci.

Warte podkreślenia jest to, że poza porami posiłków i zajęć tematycznych, czas nie jest żelaznym wyznacznikiem działania.

Wiele zależy od tego, jak w danym dniu czują się dzieci, jak bardzo są zaangażowane w swoje aktywności.

Staramy się, by jak najmniej było pośpiechu, przerywania podjętych przez dzieci zajęć, rutyny i nudy.

A jednocześnie ramowy plan dnia zapewnia poczucie pewnego rytmu, którego dzieci potrzebują.